Rekonštrukcia Nitra, Nitriansky kraj - búracie práce

Rekonštrukcie v Leviciach a okolí

Hydromeliorácie a.s. je stavebnou firmou, ktorá má 60-ročnú históriu. Stavebným prácam a rekonštrukciám sa venovala v rôznych obmenách.

SPOLOČNOSŤ V SÚČASNOSTI


Spoločnosť Hydromeliorácie a.s. bola založená v roku 1992. Vznikla transformáciou
zo štátneho podniku Hydromeliorácie Nitra, závod Kalná nad Hronom.
V súčasnosti sa špecializujeme na realizovanie HSV a PSV. Vykonávame rekonštrukčné práce priemyselných objektov, výrobných hál či poľnohospodárskych fariem.
Staviame a rekonštruujeme vodovody, kanalizácie, vodojemy, čističky odpadových vôd, prečerpávacie stanice a iné, tiež vyrábame a dopravujeme betón. Okrem spomínaného vyrábame a montujeme oceľové konštrukcie a zámočnícke výrobky. Viac o našich službách...

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

V prvých rokoch existencie spoločnosť realizovala práce v súvislosti s úpravami vodného režimu pôd:

  • rekonštrukcia kanála Perec

  • miestna úprava toku rieky Hron a odvodňovacie práce

  • výstavba vodných nádrží (Lipovina v Bátovciach, Sebechleby, Kozárovce, Slepčany, Nenince)

  • hať a čerpacia stanica v Ipeľskom Sokolci

Spoločnosť bola jedným z najvýznamnejších dodávateľov závlahových stavieb, ktoré sme zrealizovali na celom území Slovenskej republiky. Venovali sme sa aj výstavbe kanalizačných sietí.

Správy