Kanalizácia Nitriansky kraj - stavby

Kanalizácia v Leviciach a okolí

PONÚKAME:
  • realizácia HSV a PSV

  • zemné práce

  • búracie práce

  • výstavba rodinných domov

  • rekonštrukčné práce priemyselných objektov, výrobných hál, poľnohospodárskych fariem a pod.

  • výstavba a rekonštrukcia vodovodov, kanalizácií, vodojemov, čističiek odpadových vôd, prečerpávacích staníc a pod.

  • výroba a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov

  • výroba a doprava betónu

  • prenájom autožeriavu

  • výroba, doprava a osadenie betónovej vodomernej šachty

Pre každého klienta vypracovávame individuálnu cenovú ponuku. Stavbu konzultujeme osobne podľa požiadaviek zákazníka v sídle spoločnosti. Na nami poskytnuté služby poskytujeme záruku od 24 - 60 mesiacovDlhoročne spolupracujeme s mestom Levice, kde sme vybudovali nový Mestský park, urnový háj, kompostáreň, rozšírili sme cintorín a pod. Ak máte aj vy záujem o nami poskytované služby, oslovte spoločnosť Hydromeliorácie a.s.